Шесть типографических нюансов, отличающих профессиональный логотип от самодельного

Шість типографічних нюансів, що відрізняють професійний логотип від саморобного

Нюанс второй. Разрядка прописных Нюанс другий. Розрядка прописних
Ця стаття про один, очевидний для професіоналів і зовсім неочевидний для початківців, типографічний момент, який часто зустрічається в логотипах.

Є таке типографічне правило: великі літери завжди розряджаються. Або: відстань між великими великими літерами повинно бути більше, ніж відстань між маленькими буквами того ж кегля. Або: трекінг в слові, набраному капсом повинен бути більше нуля. Кажуть, що малі літери, які і призначені для набору основного масиву тексту, як би біжать в рядку, щоб полегшити і прискорити читання. А великі літери призначені, в тому числі, для позначення початку речення, тобто дають старт бігу малих, позначають мікропаузи між реченнями. Вони стоять, вони нерухомі, як колони, вони не призначені для бігу, як малі. Ще кажуть, що малі повернені в профіль до читача, а прописні стоять анфас.

Прописні не призначені для великих шматків тексту. Більш того, вони не дуже підходять і для набору заголовків та іншої акціденціі. Для цього краще використовувати капітель. Але не у всіх шрифтах є капітель (наприклад в web-шрифтах її навіть спеціально прибирають для зменшення розміру файлу шрифту). Ось тут-то і доводиться набирати заголовки прописними. І ось тут-то і доводиться збільшувати трекінг.

А взагалі, прописні просто більше за розмірами, і щоб компенсувати локальне збільшення чорного, треба додати білого, тобто, порожнього простору навколо (мова йде про слово, набраному цілком з прописних, капсом).

Яке це має відношення до логотипів? адже логотип  це, по суті, ієрогліф, і букви стають не текстом, а образотворчими елементами, картинками, штрихами. І це справа дизайнера, як їх поставити і з якими відстанями.

Все так. Але є нюанс (ми ж говоримо про нюанси). Бувають такі логотипи, в яких є якась уточнююча або рекламна фраза в складі логотипу, набрана великими. Ось як тут:

Так ось саме в цій додаткової фразі, літери утворюють справжнісінький текст. І розрядка прописних тут  обов'язкова! Власне, це і є нюанс, про який цей пост.

Отже, ще раз. Якщо в логотипі є якийсь додатковий текст, і цей текст набрано прописними буквами,  він повинен бути розряджений. Якщо це не так,  логотип робив непрофесіонал.

Ну добре. А як щодо великих літер, з яких часом складається логотип. наприклад,

Я вважаю так. Якщо слово одне, розряджати або нерозряджати  справа хазяйська. Якщо слів більше одного, це вже, мінімум, словосполучення, тобто текст. З'являється пробіл, а він дуже вимогливий знак. Так що тут треба акуратно. Ось, наприклад, тут пробіл працює:

Якщо це, звичайно, пробіл. А ось якби це було, раптом, так  тоді б була повна дурниця:

Просто керуйтеся здоровим глуздом. А ось тут

я б обов'язково розряджав:

Бачите різницю? Хоча логотип мені подобається. Тут і сенс є в знаку (натяк на центральний вхід в готель, який, в свою чергу, є натяк на арки стародавніх воріт Києва, які в свою чергу, були символом гостинності) і шрифт ITC Galliard Std прекрасний, і є ручний кернінг пар в слові hotel.

Правда тягне зробити його трохи легше:

Або навіть так:

Але це так, до слова. Сподіваюся, правовласники на мене не образяться :)

А взагалі є універсальний рецепт. Взагалі для будь-якого дизайну, і для дизайну лого зокрема. Дивіться! Єдиний суддя  ваші очі. Якщо щось бентежить, працюйте далі. Крутіть, дивіться здалеку, дивіться на перевернуті і відображені копії. І буде вам щастя :)

Мало не забув! Не збільшуйте трекінг механічно! Побачив капс  натиснув кнопку. Є шрифти, які складаються з одних тільки прописних. Це не тому, що автору було ліньки малювати інші літери. Це тому, що шрифт акцидентний, призначений для заголовків і інших виділень, а не для набору тексту книги. Так ось в таких шрифтах відстань між буквами вже збільшено, у всякому разі, в межах 16–72 pt, працює нормально. Це не означає, що його не можна збільшувати, це означає, що його не можна збільшувати бездумно!

Эта статья об одном, очевидном для профессионалов и совершенно неочевидном для начинающих, типографическом моменте, который часто встречается в логотипах.

Есть такое правило в типографике: прописные буквы всегда разрежаются. Или: расстояние между большими большими буквами должно быть больше, чем расстояние между маленькими буквами того же кегля. Или: трекинг в слове, набранном капсом должен быть больше нуля.

Говорят, что строчные буквы, которые предназначены для набора основного массива текста, как бы бегут в строке, чтобы облегчить и ускорить чтение. А прописные буквы предназначены, в том числе, для обозначения начала предложения, то есть дают старт бегу строчных, обозначают микропаузу между предложениями. Они стоят, они неподвижны, как колонны, они не предназначены для бега, как строчные. Еще говорят, что строчные повернуты в профиль к читателю, а прописные стоят анфас.

Прописные не предназначены для больших кусков текста. Более того, они не очень подходят и для набора заголовков и другой акциденции. Для этого лучше использовать капитель. Но не во всех шрифтах есть капитель (например в web-шрифтах ее даже специально убирают для уменьшения размера файла шрифта). Вот тут-то и приходится набирать заголовки прописными. И вот тут-то и приходится увеличивать трекинг. Кроме того, прописные больше по габаритам, они делают строку темнее, и чтобы компенсировать локальное увеличение черного, надо добавить белого, то есть, пустого пространства вокруг.

Какое это имеет отношение к логотипам? Ведь логотип  это, по сути, иероглиф, и буквы становятся не текстом, а изобразительными элементами, картинками, штрихами. И это дело дизайнера, как их поставить и с какими расстояниями.

Все так. Но есть нюанс (мы же говорим о нюансах). Бывают такие логотипы, в которых есть какая-то уточняющая или рекламная фраза в составе логотипа, набранная прописными. Вот как тут:

Так вот именно в этой дополнительной фразе, буквы образуют самый настоящий текст. И разрядка прописных тут  обязательна! Собственно, это и есть нюанс, о котором этот пост.

Итак, еще раз. Если в логотипе есть какой-то дополнительный текст, и этот текст набран прописными буквами,  он должен быть разрежен. Если это не так,  логотип делал непрофессионал.

Ну хорошо. А как насчет больших букв, из которых порой состоит логотип. Например,

Прописные всегда разреживаются. Они достойны того, чтобы показать себя со всех сторон. Но если очень хочется подвигать буквы и при этом слово в логотипе одно  двигайте. А вот если слов больше одного, это уже, минимум, словосочетание, то есть текст. То есть, в общем случае, надо разрежать. Кроме того, появляется пробел, а он очень требовательный знак. Так что тут надо очень аккуратно. Вот, например, тут разрядка отрицательная, но пробел работает:

Если это, конечно, пробел. А вот если бы это было, вдруг, так  тогда была бы ерунда:

Просто руководствуйтесь здравым смыслом.

А вот тут

я бы обязательно увеличил трекинг:

Видите разницу? Хотя логотип мне нравится. Тут и смысл есть в знаке (намек на центральный вход в отель, который, в свою очередь, есть намек на арки древних ворот Киева, которые в свою очередь, были символами гостеприимства) и шрифт ITC Galliard Std прекрасен, и есть ручной кернинг пар в слове hotel.

Правда тянет сделать его немного легче:

Или даже так:

Но это так, к слову. Надеюсь, правообладатели на меня не обидятся :)

А вообще есть универсальный рецепт. Вообще для любого дизайна, и для дизайна лого в частности. Смотрите! Единственный судья  ваши глаза. Если что-то смущает, работайте дальше. Вертите, смотрите издали, смотрите на перевернутые и отраженные копии. И будет вам счастье :)

Да, чуть не забыл! Не увеличивайте трекинг механически! Увидел капс  нажал кнопку. Есть шрифты, которые состоят из одних только прописных. Это не потому, что автору было лень рисовать остальные буквы. Это потому, что шрифт акцидентный, предназначен для заголовков и прочих выделений, а не для набора текста книги. Так вот в таких шрифтах расстояние между буквами уже увеличено, во всяком случае, в пределах 16–72 pt, работает нормально. Это не значит, что его нельзя увеличивать, это значит, что его нельзя увеличивать бездумно!