Правило наращения падежных окончаний у порядковых числительных

Правило нарощення відмінкових закінчень у порядкових числівників

Популярная типографика. Правила сокращения Популярна типографіка. Правила скорочень
Напевно всі знають, що при скороченні слова ставиться крапка. А то, що не тільки крапка, а й інші знаки, здогадуються не всі. І взагалі, це тільки один вид скорочення. А є й інші. Наприклад, УПА, або скорочення порядкових числівників цифрами з хвостиком. Дивно, скільки людей не підозрює про його існування, причому, людей цілком, і навіть дуже, грамотних. Адже правило дуже просте!

Незважаючи на таку громіздку назву правила, суть гранично проста.

Коли ви пишете що-небудь, на зразок «Команди, які посіли з 1-го по 5-е місця в чемпіонаті, грають в єврокубках», ви насправді пишете «Команди, які посіли з першого по п'яте місця в чемпіонаті, грають в єврокубках». А слова «першого» і «п'яте» (порядкові числівники) ви скорочуєте до «1-го» та «5-е». Тобто пишете цифрами і приписуєте через дефіс відмінкове закінчення.

Про те, як його правильно приписати, і каже це просте правило. І ось воно у вільному викладі.

Дивимося на числівник. Якщо останній букві передує голосний звук, то приписуємо до цифр через дефіс одну  останню літеру, якщо приголосний  дві останні. Більше двох літер не приписуваємо ніколи. Усе.

Приклади.
«Перший» скорочується «1-й». «Пятого»   «5-го».

Зона дії правила

Порядкові числівники, крім двох випадків:
• після числа, набраного римськими цифрами;
• в датах, якщо за числом йде слово «рік» або назва місяця.

Вірно:
Правління Людовика XIV.
З 5 травня я буду в Одесі.
У травні, десь числа з 5-го, я буду в Одесі.

Невірно:
Правління Людовика XIV-го.
 З 5-го травня я буду в Одесі.

До кількісних числівників

відмінкові закінчення ніколи, ні за яких умов не додаються!

Невірно зовсім:
5-ть 10-ти класників. Жах…

Якщо чисел кілька

• якщо поспіль йдуть два порядкових числівникіа, розділених комою або сполучником, нарощення використовується в обох: «Клуби, що зайняли 1-е і 2-е місця, грають в Лізі чемпіонів»;
• якщо їх більше двох, нарощувати відмінкове закінчення потрібно тільки у останнього: «Клуби, що зайняли 3, 4 і 5-е місця, грають в Лізі Європи»

Якщо діапазон

• якщо обидва числівника в діапазоні мають однакове закінчення, то нарощення приписується тільки до останнього: «В 20–30-х роках XIX століття»;
• якщо числівники в діапазоні мають різні закінчення, то нарощення приписується до кожного: «У 1-му–5-х класах»

Пишіть грамотно!

Наверное все знают, что при сокращении слова ставится точка. А то, что не только точка, а и другие знаки, догадываются не все. И вообще, это только один вид сокращения. А есть и другие. Например, КПСС, или сокращение порядковых числительных цифрами с хвостиком. Удивительно, сколько людей не подозревает о его существовании, причем, людей вполне, и даже очень, грамотных. Ведь правило простейшее!

Несмотря на такое громоздкое название правила, суть предельно проста.

Когда вы пишете что-нибудь, вроде «Команды, занявшие с 1-го по 5-е места в чемпионате, играют в еврокубках», вы на самом деле пишете «Команды, занявшие с первого по пятое места в чемпионате, играют в еврокубках». А слова «первого» и «пятое» (порядковые числительные) вы сокращаете до «1-го» и «5-е». То есть пишете цифрами и приписываете через дефис падежное окончание.

О том, как его правильно приписать, и говорит это простое правило. И вот оно в свободном изложении.

Смотрим на числительное. Если последней букве предшествует гласный звук, то приписываем к цифрам через дефис одну  последнюю букву, если согласный  две последние. Больше двух не приписываем никогда. Всё.

Примеры.
«Первое» сокращается «1-е». «Пятого» «5-го».

Зона действия правила

Порядковые числительные, кроме двух случаев:
• после числа, набранного римскими цифрами;
• в датах, если за числом идет слово «год» или название месяца.

Правильно
Правление Людовика XIV.
C 5 мая я буду в Одессе.
В мае, где-то числа с 5-го, я буду в Одессе.

Неправильно:
Правление Людовика XIV-го.
C 5-го мая я буду в Одессе.

К количественным числительным

падежные окончания никогда, ни при каких условиях не приписываются!

Неправильно совсем:
5-ть 10-ти классников. Брр…

Если чисел несколько

• если подряд идут два порядковых числительных, разделенных запятой или союзом, наращение используется в обоих: «Клубы, занявшие 1-е и 2-е места, играют в Лиге чемпионов»;
• если их больше двух, наращивать падежное окончание нужно только у последнего: «Клубы, занявшие 3, 4 и 5-е места, играют в Лиге Европы»

Если диапазон

• если оба числительные в диапазоне имеют одинаковое окончание, то наращение приписывается только к последнему: «В 20–30-х годах XIX века»;
• если числительные в диапазоне имеют разные окончания, то наращения приписывается к каждому: «В 1-м–5-х классах»

Пишите грамотно!